PRISER

Når ein elev får ein elevplass, så får den ei tilknytning til kulturskulen som er uavhengig av tid. 
Tida eleven får tildelt vil variere, men alle skal ha ein timeplanfesta tid.
 
Enkelte elevar vil få tilbod om plass i grupper, der dette blir vurdert som mest hensiktsmessig. 
Det ligg alltid ei fagleg vurdering bak. 

Elever som viser stor innsats kan få tilbod om deltaking i fordjupningsprogrammet. 
Elever som gjentatte gonger møter uførebudd, kan miste plassen sin. 
Satsene er per år, men faktureres halvparten per semester.

Ordinær sats

kr. 3.600,-

Plass nr. 2

kr. 2.600,-    

Plass nr. 3

kr. 2.400,-    

Plass nr. 4

kr. 2.200,-    

Plass nr. 5

kr. 2.000,-    

Plass nr. 6

kr. 1.800,-    

Fordjupningstillegg

kr. 1.050,-   

Instrumentleige

kr. 600,-    

Plass kan være til same elev som har fleire fag, eller til søsken. (barn 2 betaler då sats for plass 2)

Vestnes Kulturskule

 
 

Abonner på nytt

Om du skriver inn e-adressa di her, får du alt nytt frå oss og som e-post! Like enkelt å melde seg på - som av!.