Facebook

FAQ's

Prisen finnes her. I tillegg kommer det noen ekstra kostnader som for eksempel lærebøker og små utstyr.

Du kan gå til det fagtilbodet du ønskjer, eller du kan klikke SØK OM PLASS på framsida.

Kulturskulen har sine lokalar på Helland, adressa finnes her. I enkelte fagdisiplinar reiser lærarane ut til dei forskjellige grunnskulane, og underviser der. Det er ofte behovet for utstr som avgjer om læraren kan reise ut. I slagverk for eksempel, må alle elevane komme hit. Dans har undervisning på Myra Kulturbygg og på Tomrefjord Skule.

Man kan melde seg på hele året, men hovedfristen er den 15. april.

Gi beskjed til lærar på sms, eller ring til administrasjonen.

Vi er eit sårbart skuleslag, med liten tilgang på vikarar. Dersom ein lærar blir sjuk, kan det vere heilt nødvendig å avlyse timen. Dersom de mister meir enn 2 timar pr semester, har de rett på reduksjon i elevkontigenten. Dette gjeld ikkje dersom eleven har fått timen tilbake i form av ekstraundervising.

Vestnes Kulturskule

 
 

Abonner på nytt

Om du skriver inn e-adressa di her, får du alt nytt frå oss og som e-post! Like enkelt å melde seg på - som av!.